Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Krytyka szkoły systemów społecznych
Krytyka szkoły systemów społecznych Ujęcie systemowe podobnie jak każda inna teoria nie jest wolne od ograniczeń metodologicznych. funkcjonalizmu. A oto niektóre z tych ograniczeń ; a) Ahistoryczność. b) Niedostrzeganie człowieka jako autonomicznego podmiotu działania. Podejście systemowe odeszło od analizy ludzkich działań, a skupiło się na analizie holistycznej obejmującej systemy, podsystemy, nadsystemy, zamiast działających jednostek. W ujęciu systemowym człowiek jako jednostka bądź w ogóle nie jest przedmiotem analizy, bądź występuje jako element funkcjonalny dla większej całości, c)Konserwatywny apologetyzm wobec istniejacego ladu spolecznego. d) Zalozenie o ciaglosci rozwoju spolecznego przez adaptacje zamiast zmian rewolucyjnych. Wyliczone tu ograniczenia podejscia systemowego do badania organizacji ludzkich dowodzą, że ujęcie systemowe, chociaż jest teorią uniwersalną (metateoria), to jednak nie może ująć całej prawdy o organizacji ludzkiej i przez to stwarza pole dla rozwoju innych koncepcji teoretyczno-metodologicznych, które są bądź to selektywną kontynuacją podejscia systemowego, lub też jego alternatywnym uzupelnieniem.