Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Kronika
Kronika

• Epika •

Opowieść o dziejach przeszłych lub współczesnych, trzymająca się chronologicznego porządku wydarzeń, łącząca elementy wiedzy
historycznej z literacką fikcją i tendencjami moralizatorskimi, politycznymi czy panegirycznymi.