Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Królowie
Mieszko 1 – 960-992 Bolesław Chrobry 992-1025 Mieszko 2 Lamberd 1025-1034 Kazimierz Odnowiciel 1034-1058 Bolesław Śmiały 1058-1079 Władysław Herman 1079-1102 Bolesław Krzywousty 1102-1138 Władysław Wygnaniec 1138-1146 Bolesław Kędzierzawy 1146-1173 Mieszko Stary 1173-1177 , 1194 – 1202 Kazimierz Sprawiedliwy 1177 – 1194 Leszek Biały 1194 – 1202 , 1202-1210 Władysław Laskonogi 1202 , 1228-1229 Henryk Brodaty 1228-1230 , 1241 – 1243 Bolesław Wstydliwy 1243 – 1279 Leszek Czarny 1279-1288 Przemysław 2 1290-1291,1295-1296 Władysław 2 1291-1305 Władysław Łokietek 1305-1333 Kazimierz Wielki 1333 - 1370