Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft) - jest coraz bardziej popularna formą kredytowania. Kredyt ten wiąże się z posiadaniem rachunku bieżącego na którym na dobro zapisuje się wpływy ze sprzedaży w jego wydatki, natomiast jego wydatki w jego ciężar. Saldo debetowe na rachunku bankowym oznacza niedobór środków pieniężnych, natomiast saldo kredytowe oznacza nadwyżkę środków pieniężnych. Rachunek bieżący pełni podwójną rolę: 1. rachunku rozliczeniowego 2. rachunku kredytowego Kredytowanie w rachunku bieżącym polega na powstaniu salda debetowego. Jest korzystną formą kredytowania dla klientów, gdyż: 1. Ułatwia procedurę starania się o kredyt 2. Elastyczność kredytowania 3. Niższy koszt kredytu. Kredyt ten ma charakter krótkoterminowego kredytu odnawialnego o limitowanej wysokości. Limit ten ustala się metodą algorytmu, w którym dominującą pozycję stanowi poziom obrotów. Podstawą tego kredytu jest oddzielna umowa z bankiem. Kredyt kasowy (przejściowy, płatniczy). Jest związany z przejściowymi niedoborami finansowymi.