Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Krasiński Zygmunt
Krasiński Zygmunt

 

• ur. 1812 • zm. 1859 •

 

    

Zygmunt Krasiński, ur. w 1812 r. w Paryżu, zmarł tamże w 1859 r. Był synem słynnego generała napoleońskiego hrabiego

Wincentego Krasińskiego, który potem zhańbił się wierną służbą rosyjskim carom (m.in. stanął po stronie Rosjan w momencie

wybuchu powstania listopadowego). Ta sytuacja zaciążyła nad całym życiem poety, stale poddawanego politycznym presjom (w

1829 opuścił Uniwersytet Warszawski na skutek bojkotu kolegów). Otrzymał świetną edukację (już jako kilkunastoletni młodzieniec

pisywał opowieści grozy po polsku i po francusku), większość życia spędzał w podróżach po Europie. Był znakomitym dramaturgiem,

autorem Nie-Boskiej komedii (1835) oraz Irydiona (1836), dramatu z dziejów Rzymu. Ogromną popularnością cieszył się jego

patriotyczno-religijny poemat Przedświt (1843), którego kontynuacją były Psalmy przyszłości (1845). Pisał szkice filozoficzne i

polityczne. Kilkanaście tomów jego prywatnych, opublikowanych niedawno listów (w tym kilka tysięcy do ukochanej Delfiny

Potockiej) stanowi niezwykle interesujący i świetny dokument romantycznej epistolografii.