Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Korelacja dodatnia
Korelacja dodatnia to taka relacja pomiędzy dwiema zmiennymi, w której wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy wzrost wartości drugiej zmiennej.