Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Kontrowersje w sprawach granic
Kontrowersje w sprawach granic: - Wiele kontrowersji wzbudza granica pomiędzy Ameryką Północną a Południową i różni ludzie różnie tę granicę widzą: a.) Granice tę powinna stanowić granica państw Panamy i Kolumbi b.) Granicę tę powinien stanowić przesmyk Panamski c.) Granicą tę powinien stanowić przesmyk Theuantepek Pojęcie Ameryki Łacińskiej wiąże się z obszarem od granicy Meksyk/USA na południe. Ta nazwa jednak też jest kontrowersyjna ponieważ podboje Hiszpanów nie zatrzymały się na linii dzisiejszej granicy USA-Meksyk ale kolonizowali oni także niektóre stany dzisiejszego USA. - Kontrowersje wzbudza także granica pomiędzy Europą i Azją a.) Niektórzy uważają, że granica pomiędzy Europą i Azją powinna przebiegać: górami Ural, rzeką Ural, rzeką Embą, do M. Kaspijskiego i grzbietami Kaukazu b.) Inni natomiast uważają, że granica ta biegnie: wschodnimi zboczami Uralu, wzdłuż przedgórzy Kaukazu, przez M. Czarne i M. Marmara (jest to pogląd bardziej popularny i według niego Cypr i Kaukaz należą do Azji a Ural do Europy). Te podziały mają odbicie w pracy ONZ, który inaczej traktuje poszczególne regiony (kontynenty). Obradują różne komisje. Obecnie są duże dysproporcje pomiędzy krajami wysokorozwiniętymi a krajami trzeciego świata i te dysproporcje rosną. W krajach wysokorozwiniętych obecnie żyje 20% ludności świata a przypada na nie 80% dochodu światowego. Co wpływa na taki stan rzeczy? - mały przyrost naturalny w krajach wysokorozwiniętych (czasem ujemny) - wysoki przyrost naturalny w krajach trzeciego świata - w krajach trzeciego świata przeważnie występuje dużo konfliktów zwłaszcza na podłożu etnicznym (sztuczne granice). Są to konflikty zewnętrzne jak i wewnętrzne. Po II Wojnie Światowej było około 150 innych wojen. Szacuje się, że w ciągu 9 tys. lat istnienia cywilizacji ludzkiej jedynie w ciągu 120 lat nie było żadnej wojny. Wojny i konflikty wpływają druzgocąco na gospodarki państw ponieważ ogromne sumy z budżetów przeznaczane są na zbrojenia, np.: Izrael 31% dochodu; Syria 28%, Rosja 16%, Egipt 16%. Industrializacja ZSRR była w dużej części dzięki przemysłowi zbrojeniowemu.