Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Konflikt, typy konfliktów i ich rola w zachowaniu
Konflikt, typy konfliktów i ich rola w zachowaniu a) konflikt – wszelkie zetknięcie się sprzecznych dążeń, niezgodność interesów , poglądów. W sensie psychicznym sprzeczność występująca w wypadku zaistnienia u kogoś co najmniej dwu potrzeb, których jednoczesne zaspokojenie jest niemożliwe. Podobnie w wypadku dwu motywów, jednocześnie pobudzających i hamujących działanie. b) Klasyfikacja konfliktów: - Interpersonalne · konflikt o sumie zerowej · konflikt i sumie mieszanej - intrapersonalne, konflikty wewnętrzne między dwoma motywami, z zaangażowaniem silnych emocji. · dążenie – dążenie · unikanie – dążenie · dążenie – unikanie: atrakcyjny cel, ale droga nieprzyjemna c) strategie rozwiązywania: - unikanie – izolacja, separacja - uległość – podporządkowanie dominacji - kompromis - współpraca – strukturalna poprawa - rywalizacja