Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Koncepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego
Koncepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego System: zbiór jednostek, które pozostają w interakcjach: 1. systemy żywe : nie podlegają drugiemu prawu termodynamiki (entropia – zmniejszanie się różnic potencjałów i organizacji na przestrzeni czasów). Tendencja do rosnącej złożoności organizacji (nie podlegają entropii) - ekosystem: procesy w nim zachodzące ® zmiany ekologiczne jednostki ® gatunki zwierzęce i roślinne - społeczeństwo: ® ewolucja kulturowa ® organizmy - organizm: ® rozwój organiczny ® systemy fizjologiczne - organy i tkanki: ® tkanki i komórki - genotyp ® geny Charakterystyka: - sprzężenie zwrotne - kreatywność (interakcje na pewnych szczeblach wytwarzają zjawiska, które nie występują na innych szczeblach) - stabilność i odporność na zmiany - trwanie (reprodukcja) i adaptacja System całościowy ® społeczeństwa lokalne: - społeczność nadrzędna w stosunku do wszystkich grup i instytucji, która jest globalna, ogólna, zorganizowana w państwie (społ. globalne to społ. narodowe) - ludzkość – ogół ludzi mieszkających na ziemi - społeczność oparta na pierwotnej umowie społ., autonomiczna w stosunku do państwa a przeciwstawiana mu tylko w celach ahalitycznych. Jest to sopł. obywatelskie. 2. systemy nieżywe