Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego
Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego Pod koniec odrodzenia, po okresie odkryć geogr.: societas civilis przeciwstawiano societas naturalis. Myśl oświeceniowa (Kant, Roseeau, Hegel, ośw. szkockie) ® społ. obywatelskie przeciwstawiono społ. ludów pierwotnych. Społ. ob. to panowanie rozumu, pokój, bezpieczeństwo, nauka, bogactwo, uspołecznienie, prywatność, dobroczynność. Wg Hegla społ. obywatelskie to sfery upubliczniania się i poddawania prawu życia społ., przejawem społ. obywatelskiego jest organizacja rodzinna, potem powstaje państwo. Połowa XIX w. ® produkcja, podział, konsumpcja. Wg Marksa społ. obywatelskie jest oparte na ekonomii praktycznej. A de Toqdeville – społ. ob. to zrzeszenia się ludzi w demokratyczne stowarzyszenia, które powstają i zanikają. Obecnie ® społ. ob. składa się z jednostek, które są wolne i równe wobec państwa. Jest tp sfera, w której tworzą się konflikty, spory, mediacje i likwidacje tych sporów. Stosunki między jednostkami, grupami, klasami, które znajdują się poza wpływem władz. Społ. ob. było traktowane jako antypaństwo i społ. filozofów.