Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Koncepcje jaźni
Koncepcje jaźni Jaźnie społeczne są to sposoby przewidywania samego siebie, identyfikacja własnej tożsamości. Podgórecki wyróżnia 4 rodzaje jaźni: 1. Pierwiastkowa (osobisty, wewnętrzny pogląd na siebie samego) 2. Fasadowa – identyfikacja naszej tożsamości dla innych (to, co reklamujemy, prezentujemy dla innych) * samochwalstwo * tytułomania * bycie modnym * powoływanie się na znajomości 3. Odzwierciedlona (elementy opisowe naszej osoby składające się na oczekiwane przez nas wyobrażenie nas przez innych) 4. Subiektywizowana (suma wiedzy, mądrości, doświadczenia, które jednostka zdobyła w procesie socjalizacji i dalszego rozwoju osobniczego. Globalna ocena nas samych zobiektywizowane spojrzenie na siebie samego) Ideał wychowawczy – poszczególne poziomy jaźni są ze sobą zintegrowane. Zjawisko kompensowania – niedostatki na jednym poziomie są uzupełniane przez naddatki na innym poziomie (pozytywna dezintegracja osobowości). Szczepański: - jaźń subiektywna: subiektywne wyobrażenie o naszej wewnętrznej istocie, .......... organizujący wszystkie powstałe ................ naszej osobowości - jaźń odzwierciedlona: zespół wyobrażeń, jaki każdy z nas wytwarza sobie na podstawie ocen otoczenia, tego co sami sobie wyobrażamy, że inni sądzą o nas. Te dwa ........ są wewnętrznymi regulatorami dążenia do realizacji kulturowego ideału osobowości i do realizacji ról społecznych