Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Koncepcje agresji
Koncepcje agresji a) agresja: każde zamierzone działanie w formie otwartej lub symbolicznej mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy, szkody, strachu, bólu b) afektywna: nie związana z żadnym celem, ukierunkowana jedynie na cierpienie c) instrumentalna: ukierunkowana na osiągnięcie jakiegoś celu, może być prospołeczna d) wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa, obronna (terytorium, potomstwo, samoobrona) e) według Freuda: - zachowanie instynktowne, relatywne i reaktywne (wywoływane przez bodźce zew.), jeden z elementów struktury ego. Zaangażowany jest Tanatos, obrona „ja”, nadmiar energii uwalniany na zewnątrz - według Horney: to reaktywne objawy instynktów w powstawaniu których ważną rolę odgrywają społeczne doświadczenia dziecka f) w ujęciu etologicznym: - według Lorenza agresja jest instynktem służącym zachowaniu gatunku i wywołują ja dziedziczne i naturalne bodźce, a inne bodźce tego samego pochodzenia ją hamują - agresja jest instynktowna jest funkcją odruchów na zespól bodźców zewnętrznych, a w jej powstawaniu ważną rolę odgrywają społeczne doświadczenia jednostki - Dollard: frustracja – gniew – agresja - Agresja jako wynik uczenia się (Bandura) poprzez wzmacnianie zachowań agresywnych, karanie zachowań agresywnych, naśladownictwo, obserwacja, modelowanie. party bus chicago prices