Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Koncepcja trzech zakresów kultury (A. Kłoskowska) i kultura masowa
Koncepcja trzech zakresów kultury (A. Kłoskowska) i kultura masowa I układ Akulturacja zachodzi w stos. bezpośrednich, osobistych, z odwracalnością roli nadawcy i odbiorcy. II układ stosunki rzeczowe bezpośrednie i pośrednie, formalne, treści kult. są przekazywane przez instytucje. Rola nadawcy i odbiorcy komunikatu jest odrębna i zawarta w odrębnych rolach. III układ Układ mediów. Środki komunikowania pośredniego, sformalizowanie jest niejednoznazne, publiczność jest niezebrana i zarówno diachroniczna i symboliczna. Kultura masowa · zjawisko stosunkowo nowe (pojawiło się wraz z rozwojem druku) · związek kult. mas. ze społ. masowym · standaryzacja oznacza homogenizację (wymieszanie kultury niskiego i wysokiego poziomu, mechanizacja – rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, wulgaryzacja – przystosowująca do potrzeb prostszego odbiorcy). · występuje w ostatnim układzie kultury Części składowe kultury wg Szczepańskiego 1. Cechy kultury – przedmioty ważne dla pracy produkcyjnej, organizacji ekonom., polit. życia kult. 2. Kompleksy kulturowe (systemy kulturowe) – szerszy układ przedmiotów powiązany funkcjonalnie z określonym el. 3. Konfiguracje kulturowe – połączenie kompl. kult. w szersze całości funkcjonalne.