Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kompetencja kulturalna
Kompetencja kulturalna Kompetencja kulturalna , jest rezultatem procesu akulturacji i asymilacji kulturowej . Jest to całokształt zdolności i umiejętności obejmujących zachowania człowieka zdeterminowane przez kulturę . Inaczej mówiąc są to wykształcone dyspozycje, dzięki którym zachowania ludzi odznaczają się społeczną regularnością w obrębie społeczności. Kompetencja kultury dotyczy nieświadomych struktur umysłu , obejmując reguły adaptacji kulturalnej . Składa się na nią wiedza o charakterze bez refleksyjnym . „Milcząca wiedza o regułach” „Odesłanie natury w potocznych rzeczywistościach” Kompetencja kultury jest zawsze czyjaś , podmiotowa , zindywidualizowana , zróżnicowana w obrębie tej samej grupy. Bordeaux - teoria reprodukcji kulturalnej: - Zróżnicowanie społeczne reprodukuje się w danym społeczeństwie dzięki odmiennej kompetencji kulturalnej.