Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Klasy społeczne, warstwy i stany
Klasy społeczne, warstwy i stany Stan społeczny – przynależność do kategorii wyznaczana jest na podstawie przekonania o determinacji, pozycji społ. każdej jednostki, która jest określona z góry przez jej pochodzenie. Przynależność do tych kategorii jest sformalizowana prawnie, związana z pochodzeniem, ale także z możliwością nobilitacji czy też nabycia praw miejskich, a także z możliwością ich utraty. Podział na stany jest w znacznym stopniu związany z podziałami ekonomicznymi, lecz może być od nich oderwany. Pojęcie klasy społ. służy do: 1. Celów opisowych (podział pracy, wart pozytywne [szanse życiowe] i negatywne [ryzyka]) 2. Wyjaśnianie zróżnicowanego prawdopodobieństwa jednostronnych działań (studia, partner, partia) 3. Prawdopodobieństwo uzyskania efektów w życiu (dochód, mieszkanie, choroby, śmierć, praca-warunki) Klasy społ. – przynależność do danej klasy nie jest prawnie sformalizowana i w zasadzie nie wiążę się z pochodzeniem, choć w rzeczywistości w przeważającym stopniu jest wyznaczona przez dziedziczenie pozycji społ-ekon. rodziców. Kryteria wyróżniania klas mają charakter przede wszystkim ekonomiczny. Warstwy społ. - przynależność do nich nie jest sformalizowana, a wyznaczana przez zespół różnorodnych czynników: zawód, dochody, sposób życia, prestiż, społ., wykształcenie. Granice warstw są nieostre, a kryteria niezbyt wyraźne. Wskaźniki przynależności do warstwy: np.: ............................... kim się wchodzi w związki małżeńskie ............................... kogo się zaprasza do wspólnego stołu