Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Kaden-Bandrowski Juliusz
Kaden-Bandrowski Juliusz

• ur. 1885 • zm. 1944 •

   
Juliusz Kaden-Bandrowski urodził się 24 II 1885r. w Rzeszowie. Studia muzyczne w konserwatorium brukselskim ukończył z
odznaczeniem, ale dwukrotne złamanie ręki przekreśliło jego karierę pianistyczną. Mieszkając w Belgii pisywał jednak do prasy
krajowej. Opublikował też powieści Niezguła (1911) i Proch (1913) oraz tomy nowel: Zawody (1911) i Zbytki (1914). W 1913 pisarz
osiadł w Krakowie, współpracując z socjalistyczną gazetą "Naprzód". Od sierpnia 1914 w Legionach. Był adiutantem Józefa
Piłsudskiego. Opublikował w czasie wojny pięć tomów opowiadań legionowych, które przyniosły mu znaczną popularność. W 1920
pracował jako korespondent na froncie polsko-bolszewickim. W 1923 ukazała się jego powieść Generał Barcz, nader przenikliwe, ale i
gorzkie studium rozgrywek politycznych towarzyszących odrodzeniu państwa polskiego. Sytuacji w Zagłębiu poświęcił Kaden
powieść Czarne skrzydła (1925-26), której kontynuacją, tym razem na gruncie warszawskim, jest Mateusz Bigda (1932-33),
nawiązujący do politycznych realiów okresu rządów endecko-ludowych. W latach trzydziestych opublikował też kilka tomów
wspomnieniowo-reportażowych, które cieszyły się dużym powodzeniem. Od roku 1933 był sekretarzem generalnym Polskiej
Akademii Literatury. Do końca życia pozostał wierny tradycji legionowej. Zmarł 8 VIII 1944 od rany odniesionej w czasie powstania
warszawskiego.