Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

KATEGORIA PODAŻY PIENIĄDZA
KATEGORIA PODAŻY PIENIĄDZA to pozostawienie do dyspozycji przez instytucje komercyjne zasobów pien. innej jedn. gosp. Jest to całkowita wartość pieniężna w objegu występujących w postaci środka wymiany. Czynniki: sytuacja gosp. , stan koniunktury , inflacja Mnożnik kreacji depozytów= 1/r C- stopa odpływu gotówki Mnożni bazy monetarnej = (1+r)/(r+c) Zmiany w podaży pien. mają wpływ tylko na poziom cen. Teza ta jest realna przy doskonałej elastyczności cen i płac, braku tzw. inflacji pien. (nominalny wzrost nie oznacza realnego wzrostu płac), nie oczekują podmioty zmian w stopie proc. i inflacji.