Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Józef Babicki jako moja romantyczna refleksja




 



 

 


Józef Babicki jako postać historyczna kojarzona z fundamentalną częścią pedagogiki opiekuńczej stanowi dla mnie pewnego rodzaju refleksję i zagadkę . Nie wiem dlaczego ja ? jako romantyczna dusza ? skojarzyłam go z C.K. Norwidem . Czy coś w tym jest ? Skojarzenie z magiczną trójką czy zagadką... Norwid był "trzecim romantykiem". Śmierć w osamotnieniu bez oddania mu należytej czci .

J.H. Pestalozzi , J. Korczak , A. Makarenko osiągnęli wielką sławę a Babicki ? Takie sławy jak : A. Mickiewicz , J. Słowacki i...na trzecim miejscu C.K. Norwid spoczęli na WAWELU a...Babicki , ciekawe co myślał o...Norwidzie?

Nie jest to jednak temat poszukiwań dotyczący tej pracy gdyż przede wszystkim dysponuję zbyt miłą ilością czasu aby móc zająć się szerzej tym wątkiem myślowym . Jednak wiem , że kiedyś do tego wrócę . Skłaniają mnie do "powrotu" Korczak , Makarenko i...Babicki ? taka dla mnie jest hierarchia tych jakże różnych a jednocześnie "spójnych" osobowości??? Sama nie wiem dlaczego skłonna jestem przestawić szyk Korczak , Makarenko, Pestalozzi , Babicki na Korczak , Makarenko , Babicki , Pestalozzi... Dlaczego tak chcę to widzieć i tak to widzę ? Ludzie prawdopodobnie widzą to , co chcą widzieć , co wcale o nich dobrze nie świadczy ...ale tak już ze mną jest i nic jak do tej pory nie mogę z tym zrobić. Cóż dalej się dzieje ? Biorę do ręki książkę Zdzisława Dąbrowskiego pt." Pedagogika opiekuńcza w zarysie" i na stronie 49 czytam: " Józef Babicki jest trzecią z kolei postacią historyczną kojarzoną zasadnie z pedagogiką opiekuńczą , a zwłaszcza jej fundamentalną częścią teorią opieki międzyludzkiej " ...i bardzo mnie to cieszy... dalej autor pisze: "Jego refleksje są godne uwagi , zarówno na ten temat , ale przede wszystkim w odniesieniu do tworzenia definicji opieki "społecznej" , którą próbował określić dwojako." I znowu brak jednoznaczności , brak wyrachowania , świadomość , że dziecko ma przyrodzone prawo do korzystania z normalnych warunków wzrastania. Jednakże jego byt materialny zależeć będzie od własnych sił wrodzonych i nabytych a opieka społeczna trwale lub chwilowo stwarza odpowiednie stałe warunki doprowadzające do racjonalnego użytkowania wrodzonych i nabytych uzdolnień. Moje rozważania w tym momencie dotyczą rozumienia opieki społecznej przez Babickiego a dążeniem jest przedstawienie go jako prekursora pedagogiki opiekuńczej na gruncie polskim . Babicki znalazł się w czołowej pozycji prekursorów teorii opieki w Polsce. J.Cz. Babicki pierwszy w polskim piśmiennictwie pedagogicznym podjął próbę zdefiniowania postawy opiekuńczej.