Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie stosuje się formy prywatyzacji w Polsce, które z nich miały dotychczas największe znaczenie
Jakie stosuje się formy prywatyzacji w Polsce, które z nich miały dotychczas największe znaczenie? prywatyzacja kapitałowa – zaczyna się od przekształcenia dużych przedsiębiorstw w jednoosobowe spółki skarbu państwa, aby była dalsza możliwość sprzedaży w całości bądź udziałów, likwidacyjna – dotyczy przedsiębiorstw średnich np. PGR-ów, program powszechnej prywatyzacji – odpłatne przekazywanie świadectw udziałowych, które miały być następnie zamienione na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw. Program ten miał symboliczny charakter, komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych – przekształcenie w jednoosobowe spółki skarbu państwa przedsiębiorstw przewidzianych do prywatyzacji. Komercjalizacja miała na celu wzmocnienie zarządzania. Celem jej było późniejszej odsprzedaży przedsiębiorstwa, stabilizacja, restrukturyzacja, i prywatyzacja – jest uzupełnieniem innych form. Dotyczy przedsiębiorstw w złej kondycji finansowej, prywatyzacja założycielska – w Polsce odegrała ogromną rolę w tworzeniu nowych przedsiębiorstw prywatnych. Początki jej datuje się na lata 90, ale w 93 roku sektor prywatny przewyższył sektor publiczny w dziedzinie zatrudnienia, produkcji towarów i usług, reprywatyzacja – duże opóźnienie w tej formie. Projekty różniły się zakresem i formą rekompensat. Bony czy zwrot w naturze, czy tez prawo pierwokupu.