Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie są zasady ustalania subwencji wyrównawczej (jak się tworzy subwencję wyrównawczą)
Jakie są zasady ustalania subwencji wyrównawczej (jak się tworzy subwencję wyrównawczą) Środki pieniężne, które pozostają z puli subwencji ogólnej, dzielone są między gminy proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców, W tym celu oblicza się kwotę przypadającą na przeliczeniowego mieszkańca kraju, a gminom przyznaje sieją w zależności od jej przeliczeniowej liczby mieszkańców. Liczba ta jest dokładnie określona i zależy od wielkości gminy, mierzonej rozmiarami populacji. Dla gmin liczących do 5 tysięcy mieszkańców przeliczeniowa liczba mieszkańców wynosi 5 tysięcy; od 5 do 10 tysięcy -równa jest faktycznej populacji, natomiast w gminach o liczbie ludności powyżej 10 tysięcy przeliczeniowa liczba mieszkańców ustalona jest według algorytmu: Liczba mieszkańców Przeliczeniowa liczba mieszkańców 10 000-50 000 10 000+ 110% liczby mieszkańców powyżej 10 000 50 000-300 000 54 000 + 120% liczby mieszkańców powyżej 50 000 powyżej 300 000 354 000 + 125% liczby mieszkańców powyżej 300 000 W związku z taką kalkulacją przeliczeniowej liczby mieszkańców kwotę części subwencji proporcjonalną do tej liczby determinuje populacja danej gminy. Jednak im większa gmina, tym nieproporcjonalnie wyższą częstej subwencji otrzymuje. Wynika to prawdopodobnie z faktu założenia przez ustawodawcę, iż w gminach o większej liczbie ludności są większe koszty świadczenia usług komunalnych. **