Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie są zasady tworzenia i podziału subwencji oświatowej (dwa zadania, jak się rozdziela)
Jakie są zasady tworzenia i podziału subwencji oświatowej (dwa zadania, jak się rozdziela) Dzieli się ją (po odliczeniu 1% na rezerwę części oświatowej) między gminy według zasad określonych przez MEN w porozumieniu z reprezentacją JST w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Jest przekazywana w 12 równych ratach miesięcznych do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty -wynagrodzeń, przy czym w marcu wypłacana jest rata w wysokości 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej (co związane jest 2 mechanizmem wypłaty tzw. trzynastek dla nauczycieli), a w pozostałych miesiącach w wysokości 1/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.