Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie są składniki umowy ubezpieczenia
Jakie są składniki umowy ubezpieczenia? przedmiot ubezpieczenia, niebezpieczeństwa (rodzaje ryzyka) objęte ochroną ubezpieczeniową, ogólne i dodatkowe warunki ubezpieczenia, obowiązki ubezpieczającego, czas trwania ubezpieczenia