Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie są pozytywne i negatywne konsekwencje istnienia struktur nieformalnych dla uczestników organizacji
Jakie są pozytywne i negatywne konsekwencje istnienia struktur nieformalnych dla uczestników organizacji Pozytywne : tak jak małe zespoły zadaniowe, które mogą wzajemnie mobilizować się w wykonywaniu efektywnie pracy, bliskość i więź między uczestnikami, działanie grupy może iść również w kierunku obrony własnych interesów, koleżeńskość, powiązanie przez wspólne zamiłowania i zainteresowania. Negatywne : kliki, grupy o charakterze pasożytniczym, mają na celu obronę egoistycznych interesów, działają wbrew organizacji często hamując jej działania. Negatywny wpływ mają również szajki złodziejskie, mafie. Nieformalne struktury dysponują tzw. pocztą pantoflową, która działa znacznie szybciej niż poczta oficjalna.