Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie są główne cele polityki gospodarczej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
Jakie są główne cele polityki gospodarczej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej? doprowadzenie do osiągnięcia lepszych efektów społecznych i ekonomicznych w stosunku do starego systemu ekonomicznego, obniżanie poziomu kosztów transformacji systemu gospodarczego, osłabianie lub likwidacja niekorzystnych skutków reform, w tym wprowadzanie mechanizmu rynkowego, stopniowe unowocześnianie gospodarki, tworzenie warunków do wzrostu produkcji i usług, podniesienie poziomu życia ludności.