Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie są cele ekon. pol. gosp. państwa
Jakie są cele ekon. pol. gosp. państwa? Państwo realizuje różne cele: ustrojowo sys. społ, ekologiczne, militarne, pol., ekon. (wiążą się z pomnażaniem bogactwa ) mogą się różnić w zależności od ustroju. W ustroju kapitalistycznym pol. gospod. musi się przyczyniać do tworzenia warunków umożliwiających rozwój przedsiębiorstw prywatnych, ale także musi zajmować się przełamywaniem ograniczeń koniunkturalnych i zapewnienie stałego wzrostu gosp. Wzrostu PKB na jednego mieszkańca. Wzrost musi być dostatecznie szybki ok. 2,5% rocznie(kraje Unii Europejskiej). Następnym celem zajmującym wysoką pozycję w Pol. Gosp. wielu krajów jest dążenie do umacniania zdolności konkurencyjnej gosp.. Realizują to nie tylko poszczególne kraje, ale również inne organizacje takie jak Unia Europejska. Realizacja takich celów oznacza realizację również niższych celów, a będzie to wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. Podejmowane są także cele w stylu przekształceń w strukturze gosp.. Chodzi tu o preferowanie pewnych wybranych dziedzin rozwoju czy działalności gosp. Głownie chodzi o branże które są nośnikami postępu naukowo – technicznego. W gosp. przechodzących z gosp. realnego socjalizmu do gosp. rynkowej przywiązuje się do struktury własności. Umacnianie demokratycznego ustroju. Utrzymywanie równowagi gosp. dla Polski.