Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie kryteria służą klasyfikowaniu ryzyka?
Jakie kryteria służą klasyfikowaniu ryzyka? Kryterium: możliwość przedstawienia skutków w formie pieniężnej: a) ryzyko finansowe - jego skutki mogą być przedstawione w formie pie­niężnej, b) ryzyko nie finansowe - jego skutków nie można wyrazić w formie pie­niężnej. Kryterium: ilościowy zasięg skutków: a) ryzyko fundamentalne -jego skutki dotykają wielu jednostek, np. powo­dzie, wojny, b) ryzyko partykularne - obciążające tylko jednostki lub małe ich grupy, np. kradzieże, podpalenia. Kryterium: jakościowy zasięg skutków: a) ryzyko osobowe - dotyczące dóbr osobistych człowieka, jak życie i zdro­wie. b) ryzyko majątkowe - związane z mieniem. Kryterium: związek z ogólnie rozumianym postępem: a) ryzyko statyczne - występujące zawsze bez względu na postęp, np. wskutek działania żywiołów, b) ryzyko dynamiczne - kształtowane pod wpływem nowych technologii, mody, zmian kulturowych.