Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie jest najbardziej skuteczne narzędzie pol. budżetowej
Jakie jest najbardziej skuteczne narzędzie pol. budżetowej? Podatki są najskuteczniejszym narzędziem pol. budżetowej i spełniają funkcję stabilizacyjną (innym narzędziem są wydatki rządowe). Podatki stanowią jedno ze źródeł finansowania wydatków rządowych, ale przede wszystkim służą na wielkość popytu niezależnie od innych narzędzi. Wpływają one na jego wielkość w sposób pośredni. Skuteczność podatków zależy od tego w jakie gosp. zostały wykorzystane. Jeśli gosp. znajduje się w depresji, to obniżenie ich doprowadzi jedynie do wzrostu realnego PNB. W gosp. która osiągnęła pełne zatrudnienie zmniejszenie podatków poprowadzi do zwiększenia popytu, oraz spowoduje zwiększenie inflacji. Jeśli w gosp. istnieje pewne bezrobocie efektem zmniejszenia podatków będzie zarówno zwiększenie produkcji jak i wzrost cen. Skuteczność podatków zależy od aktywności gosp..