Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie funkcje pełni stopa procentowa we współczesnej gosp
Jakie funkcje pełni stopa procentowa we współczesnej gosp.? Stopy procentowe mają wpływ na inwestowanie i ogólny poziom produkcji, czyli idąc dalej PNB. Wzrost stopy procentowej powoduje wzrost kosztów inwestowania. Nie wykorzystane zastają istniejące środki produkcji, następuje zmniejszenie dochodów i zysków. Wysoka stopa procentowa zachęca do oszczędności. Decyzja czy inwestować czy oszczędzać ma znaczenie na tempo wzrostu gosp.. Zmniejsza popyt na pieniądz. Spadek stopy procentowej powoduje wzrost popytu na pieniądz, inwestycji, produkcji i konsumpcji. Zmiany stopy procentowej zawsze towarzyszą pol. monetarnej i są bardzo czułym punktem.