Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie były priorytety pol. gosp. w okresie planu sześcioletniego (następstwa gospod. i społ.
Jakie były priorytety pol. gosp. w okresie planu sześcioletniego (następstwa gospod. i społ.)? Dysproporcje te były wynikiem planu sześcioletniego, polegały na rozbudowanym przemyśle zbrojeniowym, a pominięciu bieżącej konsumpcji. Dlatego też pol. po 1956r została ukierunkowana na wyrównanie tej dysproporcji. Postawiono na rozwój przemysłu konsumpcyjnego. Oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wykorzystano w tym celu zdolności produkcyjne przemysłu zbrojeniowego. Zapoczątkowano produkcję samochodu, sprzętu radiowego, pralek, telewizorów. Jednakże pod koniec lat 60-tych znów pojawiła się doktryna industrializacji. Zapadły decyzje o rozbudowie kopalń, hutnictwa. Zbudowano rurociąg. Rosła kapitałochłonność. Zaczęło brakować kapitału, który posiadał zachód