Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie były następstwa ekspansji inwestycyjnej lat siedemdziesiątych
Jakie były następstwa ekspansji inwestycyjnej lat siedemdziesiątych? Lata 70-te można określić jako okres ekspansji inwestycyjnej i inwestycji w przemysł. Wykorzystano tu dostępne na zachodzie kapitały. Doprowadziło to do zadłużenia naszego kraju, a także do uzależnienia naszego kraju od importu. Pojawiły się problemy z obsługą długu i spłatą rat. Spowodowało to kolejne napięcia społ. W 1976r podjęto tzw. manewr gosp. aby ograniczyć front inwestycyjny. Wiele inwestycji zostało wstrzymanych. Ograniczono także import. Inne efekty takiej gosp. był wzrost inflacji, spadek efektywności, ujemny wzrost gosp. a także pogorszenie życia społeczeństwa. Niski eksport spowodował pogorszenie bilansu płatniczego, a co z tym idzie narastanie długu zagranicznego. Rok 1979 to rok gdzie Polska weszła w fazę kryzysu i napięć pol. – społecznych.