Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakich podmiotów może dotyczyć umowa ubezpieczenia
Jakich podmiotów może dotyczyć umowa ubezpieczenia? Stronami umowy ubezpieczenia jest zawsze firma ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel) i ubezpieczający. Jednakże w stosunku prawnym wynikającym z umowy występować mogą nadto jeszcze inne podmioty. Ubezpieczony jest osobą, której mienia, życia lub zdolności do pracy doty­czy określone umową zdarzenie losowe. Ubezpieczony zwykle jest równo­cześnie ubezpieczającym. W przypadku zawierania umów ubezpieczenia „na rzecz osoby trzeciej" są to jednak dwie różne osoby. Uprawniony (uposażony) jest osobą upoważnioną do otrzymania świadcze­nia, najczęściej w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w ubezpieczeniu osobowym. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia firmę ubezpieczeniową może reprezen­tować pośrednik ubezpieczeniowy, którym jest agent ubezpieczeniowy, bądź może w niej pośredniczyć lub ją zawierać z firmą ubezpieczeniową - działający w imie­niu klienta - broker ubezpieczeniowy