Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jaki był główny cel pol. gosp. krajów realnego socjalizmu po II wojnie światowej
Jaki był główny cel pol. gosp. krajów realnego socjalizmu po II wojnie światowej? Najbardziej charakterystyczną cechą pol. gosp. krajów socjalizmu tego okresu była pol. industrializacji zaczęta przez ZSRR w latach 30-tych. Propagowany był rozwój ekstensywny polegający na zwiększeniu produkcji i zatrudnienia, pomijania czynników jakościowych niezbędna w tym przypadku akumulacja i rozwój inwestycji. Ok. 30% wydatków rządowych pochłaniał rozwój przemysłu ciężkiego. Taka pol. w początkowym okresie umożliwiała wysokie tempo wzrostu, ale wywołała napięcia gosp. i społ. – wyczerpywały się ekstensywne czynniki rozwoju, pojawił się konflikt pomiędzy bieżącą konsumpcja, a wysokim stopniem inwestycji – żądało się wyrzeczeń od społeczeństwa – pojawiły się konflikty, rozruchy w NRD, w Polsce i na Węgrzech