Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jaką rolę pełnią współczesne wydatki budżetowe w gosp
Jaką rolę pełnią współczesne wydatki budżetowe w gosp.? Alokacyjna pol. budżetowa kształtuje podział czynników wytwórczych między sektor publiczny i prywatny. Potem dalsze procesy alokacji w sektorze publicznym bezpośrednia alokacja – z przeznaczeniem na konkretne zadania. W sektorze prywatnym dokonuje się jej bezpośrednio przez korygowanie cen, usług, środków produkcji Redystrybucyjna – polega na działalności prowadzącej do sprawiedliwszego podziału dochodu i bogactwa w stosunku do tego jaki jest osiągany dzięki mechanizmowi rynkowemu, Stabilizacyjna to działalność prowadząca do osiągania pełnego zatrudnienia, stabilizacji cen, oraz wzrostu gosp. czyli stanu, którego nie może zapewnić samodzielnie mechanizm rynkowy.