Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jaką rolę odgrywają zasady ubezpieczeń gospodarczych?
Jaką rolę odgrywają zasady ubezpieczeń gospodarczych? Ø zasada realności ochrony ubezpieczeniowej- w związku z upadkiem FU, ubezpieczony jest zainteresowany istnieniem gwarancji realności ochrony ubezpieczeniowej, które mogą przybraćØ formę ekonomiczną lub prawną Ø zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej- sprowadza się do stwierdzenia, że ubezpieczenia powinny w pełni pokrywaćØ szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych Ø zasada powszechności ochrony ubezpieczeniowej reprezentuje opcję ekstensywnego rozwoju ubezpieczeń, którego wynikiem będzie dostępnośćØ tej usługi dla wszystkich podmiotów, jakie są zainteresowane jej wykorzystaniem