Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jaka pol. gospod. może stymulować długookresową stopę wzrostu gosp
Jaka pol. gospod. może stymulować długookresową stopę wzrostu gosp.? Bardzo ważne aczkolwiek do niedawna nie doceniane znaczenie dla rozwoju gosp. ma proces przemian strukturalnych. Jest to czynnik dynamizujący rozwój. Między strukturą gosp. i wielkością dochodu istnieje ścisła wzajemna więź, a co za tym idzie zmiany dochodu są związane ze zmianami strukturalnymi. Pol. gospod. powinna stymulować rozwój pewnych wybranych gałęzi i dziedzin nauki biorąc pod uwagę zależność między poziomem dochodu jakie przynoszą, a strukturą