Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jaką podstawową funkcję spełnia suma ubezpieczeniowa?
Jaką podstawową funkcję spełnia suma ubezpieczeniowa? Suma ubezpieczeniowa jest określoną kwotą pieniężną, na jaką zawarto umo­wę ubezpieczenia. Stanowi ona zwykle górną grania; odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej i jest podstawą naliczania wysokości składki. W przypadku braku zastrzeżenia dokonanego przez firmę ubezpieczeniową w ogólnych warunkach ubezpieczenia rozumie się, że odpowiada ona do wysoko­ści sumy ubezpieczeniowej za każdy wypadek, jaki będzie miała miejsce w okresie ubezpieczenia, niezależnie od możliwości jej wyczerpania.