Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jak można podzielić zadania gminy
Jak można podzielić zadania gminy a. zadania własne (finansowane z budżetu gminy, ale w wielu dziedzinach są dofinansowywane przez organy administracji państwowej np. poprzez subwencję ogólną, dotacje celowe na zadania własne) b. zadania zlecone (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wiąże się z koniecznością transferu z budżetu państwa środków finansowych w wysokości koniecznej do ich wykonywania)