Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jak można określić sys. ekon. PRL w latach osiemdziesiątych
Jak można określić sys. ekon. PRL w latach osiemdziesiątych? W latach 80-tych istniało duże zagrożenie interwencją zbrojną. Dnia 13.12.1981r został wprowadzony stan wojenny. Mimo trwania stanu wojennego w 1982r nastąpiły zmiany dotyczące planowania. Lata 1980 – 1982 były latami bez planu. Dopiero na lata 1983 – 1985 został opracowany plan 3- letni. Sys. przestawał być nakazowy, a zaczynał być rozdzielczy. W 1986r. rząd przedstawił zagadnienia kolejnego etapu reform. Proponowane były podwyżki niektórych cen. W referendum zostały jednak one odrzucone. Inne działania rządu to uchwalenie ustawy o działalności gosp. (swoboda prowadzenia). Na przełomie 1988 – 1989 nastąpiło przyspieszenie – nastąpiło spotkanie przy okrągłym stole. Było to spotkanie rządu z Solidarnością. Dotychczas panująca PZPR zrezygnowała z monopolu władzy. Został wprowadzony pluralizm polityczny. Zaczął się tworzyć nowy ład gosp