Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jak można określić główne etapy procesu integracyjnego w ramach regionalnej integracji gospodarczej?
Jak można określić główne etapy procesu integracyjnego w ramach regionalnej integracji gospodarczej? Strefa wolnego handlu- likwidacja ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między określonymi krajami. Unia celna- kraje tworzące strefę wolnego handlu wprowadzają ujednolicone cła zewnętrzne (wobec krajów nie należących do tej strefy). Oznacza to preferowanie towarów importowanych z krajów unii, na rzecz towarów z innych krajów. Wpływa na handel zagraniczny poprzez efekt przesunięcia i kreacji handlu. Wspólny rynek- oznacza wprowadzenie także (oprócz tego co w strefie wolnego handlu i unii celnej) swobodny przepływ kapitału i zasobów pracy. Powoduje optymalną alokację zasobów pracy, postęp techniczny, rozwój produkcji i wolną konkurencję. Wspólny rynek wymaga ujednolicenia polityki cenowej (np. rynek produktów rolnych w UE). Unia walutowa- dodatkowa koordynacja polityki walutowej (ograniczenie wahań kursów, wspólne rezerwy, jednolita waluta międzynarodowa (w UE od 01.01.2002r.- EURO), bezwarunkowa pomoc kredytowa). Unia ekonomiczna- dodatkowo koordynacja poszczególnych dziedzin polityki ekonomicznej. Pełna unia ekonomiczna jest wtedy, gdy jest wspólna waluta, a władze w najważniejszych dziedzinach sprawują organy ponadnarodowe. Unia polityczna- koordynacja polityk wewnętrznej i zewnętrznej. Ta unia jest najtrudniejsza i jest ostatnim etapem regionalnych dążeń integracyjnych krajów członkowskich.