Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZJAWISK DEZORGANIZUJĄCYCH I PATOLOGICZNYCH W ZAKLADZIE PRACY?
JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZJAWISK DEZORGANIZUJĄCYCH I PATOLOGICZNYCH W ZAKLADZIE PRACY? Zakład pracy funkcjonuje poprawnie, gdy funkcjonuje w warunkach tzw. porządku społecznego (Stan równowagi niezbędny do sprawnego i efektywnego przebiegu procesów życia społecznego danej organizacji). Czynniki zakładające : - zakłócenia występujące w zakresie procesów technologicznych i organizacji pracy - zakłócenia związane z materialnym środowiskiem pracy - zjawiska patologii społecznej Przyczyny – mają źródła w czynnikach : - społeczno-kulturowych – mogą się stać źródłem dezorganizacji jeśli stworzą tzw. syndrom myślenia grupowego i meta normy (co inni powiedzą, jak zareagują na moje zachowanie?) nie sprzyjające realizacji celu zakładu pracy. Są 3 postawy : konformistyczna (rób swoje, nie psuj normy etc.), lojalistyczna (nie pyskuj, nie podlizuj się, licz się ze słowami) i solidarystyczne (pomagaj, nie podskakuj, etc.) - ekonomicznych - psychicznych – wynikających z psychiki pracownika. - organizacyjnych – błędy językowe w stopniu sformalizowania czynności oraz w strukturze systemu przepisów. – albo sztywność działania, albo ignorowanie przepisów. - techniczno-technologicznych.