Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIA MENEDŻER W ZAKŁADZIE PRACY?
JAKIE FUNKCJE SPEŁNIA MENEDŻER W ZAKŁADZIE PRACY? PODSTAWOWYM ZADANIEM MENEDZERA JEST DOSKONALENIE ROZWOJU PRZEDSIEBIORSTWA , POWIEKSZANIE ZADOWOLENIA SUKCESU ZAWODOWEGO ORAZ OSIAGANIE PRESTIZU SPOLECZNEGO. MENEDZER MUSI PREFEROWAC WZROST GOSPODARCZY PRZEDSIEB. , UWAZANY ZA CEL NAJWAZNIEJSZY. PRACA MENEDZERA NIE MOŻE BYĆ WYLACZNIE ROZPATRYWANA W KATEGORII NAUKI O ORGANIZACJI I ZARZADZANIU . KONIECZNE STAJE SIĘ TU ZASTOSOWANIE USTALEN SOCJOLOGII PRACY I EKONOMII. · MENEDZEROWIE TO KATEGORIA SPOLECZ.- ZAWODOW. KIERUJACA TECHN.- EKONOM. I PRAWNOORGANIZACYJNA STRONA FUNKCJONOWANIA FIRMY. · NALEZA DO NICH ( DYREKTORZY, INZYNIEROWIE, PRAWNICY , EKONOMISCI) FUNKCJE MENEDZERA W ZAKLADZIE PRACY: a) funkcja kierownika- jako najważniejsza b) doskonalenie rozwoju przedsiębiorstwa c) powiększanie zadowolenia sukcesu zawodowego oraz osiąganie prestiżu zawodowego Podstawowa praca menedżera sprowadza się do powiązanej ze sobą działalności profesjonalnej i społecznej. Aspekty pracy menedżera: - aspekt profesjonalny, który łączy się z wysokimi kwalifikacjami jakich wymaga się od tej kategorii z ich pogłębianiem i permanentnym doskonaleniem. Menedżer kierujący firmą nie może myśleć tylko dniem dzisiejszym, ale musi zwrócić należytą uwagę na perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa. - Aspekt społeczny, łączy się ze społeczną przydatnością tej kategorii w praktyce, z ich starannym doborem, poszukiwaniem na te stanowiska, z posiadaniem znacznych akcji, umacniających władzę, przywileje i prerogatywy. Co powinien robić : - umiejętność sposobów wydatkowania właściwego czasu i systematyczna praca nad wygospodarowaniem większej ilości czasu dla swojej wyłącznej dyspozycji - koncentracja na wynikach istotnych dla odbiorców usług dalszej organizacji. Zaabsorbowanie rezultatami których się oczekuje a nie samą pracą i jej techniką - wykorzystanie mocnych stron sytuacji działania, mocnych stron szefów, kolegów, własnej osobowości, budowanie warunków zewnętrznych, budowanie na sile, a nie na słabości - koncentracja na niewielu podstawowych dziedzinach, w których pierwszorzędna praca przyniesie znakomite rezultaty. Ustalanie i przestrzeganie konsekwentne hierarchii ważności spraw - podejmowanie efektywnych decyzji opartych na skutecznym systemie kroków przygotowawczych, koncentracja na podejmowaniu niewielu zasadniczych, niesprzecznych decyzji opartych na poznaniu przeciwstawnych poglądów Menedżer powinien udoskonalać ustawicznie swoje umiejętności i dokształcać się. Powinien także szkolić swoich podwładnych.