Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Istota oraz funkcje opłat
Istota oraz funkcje opłat OPŁATA – to świadczenie odpłatne. Płacą go podmioty, które korzystają z usług publicznych i czynności urzędowych wykonywanych przez organy państwowe np. opłata skarbowa, kary i grzywny itp. Opłaty są ekwiwalentne tzn. że w zamian za opłatę coś uzyskujemy. Nie można mówić tu o pełnej ekwiwalentności. W zamian za opłatę otzymujemy określone świadczenie podmiotu publicznego(urzędy, szkoły itp.) Podział opłat 1.a)opłaty dobrowolne b)opłaty przymusowe- np. przy otrzymaniu dowodu osobistego 2.a)opłaty za czynności organów administracji rządowej i samorządowej np. opłaty skarbowe b)opłaty za usługi podmiotów gospodarki publicznej np. szkoły c)opłaty za korzystanie z dóbr chronionych np. parki narodowe d)opłaty adiacenckie – mają charakter dołaty Spełniają takie same f-cje jak podatki