Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Istota i rodzaje ryzyka bankowego
Istota i rodzaje ryzyka bankowego Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Ryzyko bankowe ma charakter szczególny. Szczególny charakter ryzyka bankowego wynika z dwóch powodów: 1. Trudności przewidywania realnych terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów oraz stóp procentowych i kursów walutowych. 2. Konieczność rozmyślnego wyboru wysokiego poziomu ryzyka w celu realizacji niezbędnego zysku. Ryzyko jest niezbywalnym elementem zarządzania bankiem. Rodzaje ryzyka: 1. ryzyko płynności 2. ryzyko kredytowe 3. ryzyko stopy procentowej 4. ryzyko walutowe 5. ryzyko przestępcze r. stopy % - powstaje wówczas, gdy w operacjach aktywnych i pasywnych zmiany w % nie są zsynchronizowane. r. walutowe - może pogorszyć wynik osiągany przez bank, jeżeli jest on zobowiązany do wykonania zlecenia klienta po innym kursie, niż to było w momencie powstania umowy.