Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Istota i psychologiczne składniki frustracji
Istota i psychologiczne składniki frustracji a) frustracja – negatywny stan, jaki odczuwa jednostka, kiedy wykonywane przez nią w jakimś celu działania napotykają na przeszkodę. Jest to uczuciowa projekcja porażki. Pojawia się przy pozbawieniu zasłużonej satysfakcji, przy zawiedzionych nadziejach. b) Czynniki warunkujące frustrację – - przeszkoda zewnętrzna, wewnętrzna - nieobecność nagrody c) od czego zależy stopień frustracji: - wielkość przeszkody - motywacji do osiągnięcia celu - charakteru przeszkody - od przeszłych doświadczeń - od subiektywnego prawdopodobieństwa osiągnięcia celu d) schemat frustracji wg Millera – siła frustracji zależna od bliskości celu (działania silniejsze lub słabsze niż unikanie) e) konsekwencje frustracji: zaburzenia przystosowawcze – depresja, nerwica, neurotyzacja, apatia, spadek samooceny, rezygnacja