Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Istota i klasyfikacja podatków
Istota i klasyfikacja podatków Podatek jest świadczeniem pieniężnym o charakterze przymusowym, bezzwrotnym ogólnym i nieodpłatnym pobieranym przez państwo lub inny związek o charakterze publiczno-prawnym, zgodnie z przepisami prawa, które określają wysokość, warunki i terminy tego świadczenia. CECHY PODATKU: · przymusowość · bezzwrotność · ogólność (powszechność) ŕ władza określa reguły wedle których dany podmiot staje się podatnikiem · nieodpłatność ŕ w zamian za wnoszony podatek nie otrzymujemy żadnego świadczenia · charakter pieniężny funkcja fiskalna - podatek jest podstawowym narzędziem przejmowania przez państwo dochodów (80%) funkcja ekonomiczna - skutkiem nakładania podatków jest zmiana w sytuacji dochodowej i majątkowej podatników, co wpływa na zachowania, na podejmowanie decyzji gospodarczych, konsumpcyjnych, o oszczędzaniu, itp. KLASYFIKACJA PODATKÓW KRYTERIUM RODZAJ PODATKU 1. PRZEDMIOT · podatki majątkowe i od praw majątkowych· podatki od przychodów· podatki od dochodów· podatki od wydatków 2. ZWIĄZEK MIĘDZY CIĘŻAREM PODATKOWYM A PODATNIKIEM · podatki bezpośrednie· podatki pośrednie 3. WŁADZTWO PODATKOWE · podatki nakładany przez państwo· podatki nakładane przez władze samorządowe 4. TERYTORIUM · podatki centralne· podatki regionalne· podatki lokalne · podatki majątkowe i od praw majątkowych - źródłem tych podatków jest posiadany przez podatnika majątek, · podatki od przychodów - płaci się w związku z działalnością gospodarczą i osiąganymi z tego tytułu przychodami; są pobierane niezależnie od osiąganych wyników; są silnie cenotwórcze · podatki od dochodów - przedmiotem opodatkowania jest dochód, najczęściej z pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej; są narzędziem bezpośredniej redystrybucji dochodów w gospodarce i społeczeństwie · podatki od wydatków - są typowymi podatkami od konsumpcji, stosowane są wybiórczo; przedmiotem opodatkowania są wydatki ponoszone na zakup dóbr luksusowych (futra, jachty, samochody) i dóbr, które tradycyjnie uważane są za domenę państwa np.. sól, alkohol, zapałki, paliwa płynne. Podatek taki to AKCYZA · podatki bezpośrednie - to takie podatki, w przypadku których istnieje precyzyjnie określona zależność między płaconym podatkiem a podatnikiem. Typowymi przykładami podatków bezpośrednich są podatki dochodowe i podatki majątkowe. · podatki pośrednie - obciążają podatnika w sposób nie pozostawiający w ścisłym związku z jego sytuacja dochodową i majątkową, są podatkami9 ukrytymi. Klasycznymi podatkami pośrednimi są podatki od sprzedaży ( od wartości dodanej VAT, podatek akcyzowy) · podatki nakładany przez państwo - podstawowe rodzaje podatków są kształtowane przez władze państwowe · podatki nakładane przez władze samorządowe - zakres tego władztwa jest regulowany ustawowo czyli przez władzę państwowa, ewentualne uchwalanie podatków przez władze samorządowe może być obwarowane zgodą mieszkańców, na których podatek będzie nakładany wyrażonej np. w referendum · podatki centralne · podatki regionalne · podatki lokalne podział ten informuje jakie podatki zasilają szczebel centralnych władz publicznych, jakie podatki są domena władz szczebla regionalnego, a jakie domeną władz lokalnych. www.noescape.pl