Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Interwencjonizm państwowy
Interwencjonizm państwowy : Klasyczny – kiedy w danym kraju jest słaby sektor państwowy , państwo stosuje instytucjonalne środki oddziaływania. Rozwinięty - sektor państwowy bardziej rozbudowany, większa jest rola posunięć rynkowych państwa pełny sektor państwowy rozbudowany tworzy się plany rozwoju gospodarczego Przedmiot oddziaływania polityki gospodarczej: przedmiotem oddziaływania jest gospodarka narodowa. Dwa ujęcia gospodarki narodowej przez politykę gospodarczą : gospodarka jako potencjał ekonomiczny A. zasoby naturalne B. zasoby majątkowe C. zasoby pracy ujęcie od strony efektów Gospodarka jako strumienie wytwarzanych dóbr i usług określona liczba gałęzi i regionów makro wielkości gospodarcze Produkt Narodowy Brutto Produkt Narodowy Netto Dochód Narodowy wytworzony i podzielony Produkt globalny Przez układ struktury gospodarczej rozumiemy zbiór jej elementów uporządkowanych według określonych zasad oraz zespołów relacji występujących między nimi. Układ rodzajowy – odnosi się do grupowania gospodarki według branż, gałęzi, działów, alternatywny podział odnosi się do podziału według sektorów. Układ przestrzenny określa rangę poszczególnych obszarów w gospodarce narodowej np. regiony. Układ własnościowo- przedmiotowy udział różnych form własności w gospodarce.