Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Interakcyjne ujęcie organizacji
Interakcyjne ujęcie organizacji W ujęciu interakcyjnym odrzucono wizje człowieka i organizacji jako biernych przedmiotów sterowanych zewnętrznie. Człowiek jest postrzegany jako aktywny aktor, który w interakcji z innymi ludzmi tworzy porządek społeczny aktem swej woli. Podstawowym mechanizmem tworzenia porządku społecznego są negocjacje, w których najważniejsze jest rozumienie innych ludzi czyli komunikacja społeczna, struktury i procesy poznawcze uczestników organizacji, interakcje między nimi i wzajemne dopasowywanie się. Kluczowym pojęciem w ujęciu interakcyjnym (etnometodologicznym) jest „sens organizacji” (sense of organization), jakim posługują się członkowie organizacji. Organizacja w tym ujęciu jest porządkiem wynegocjowanym (negotiated order). Oznacza to, ze struktura organizacji jest zmienna, krucha, tymczasowa, zależna od intencji uczestników organizacji, nie istniejaca obiektywnie czyli niezależnie od ludzi, którzy ją ciągle tworzą i zmieniają.