Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Instytucje społeczne
Instytucje społeczne Jest to część składowa więzi społecznych. J. Szczepański i Stanisław Kosiński. Mówimy o instytucjach w sposób wieloznaczny: 1. Grupy osób wyłonione z szerszej zbiorowości dla zaprezentowania jej interesów 2. Formy organizacyjne zespołu czynności wykonywanych przez niektórych członków grupy w imieniu całości 3. Urządzenia materialne i środki działania pozwalające tym osobom wykonywać ich funkcje 4. Role społeczne szczególnie doniosłe dla życia grupy. Mamy do czynienia z instytucjami społ., gdy ludzie powołują swą reprezentację jednoosobową lub kolegialną, wykonując swoje czynności publicznie inpersonalnie (czasowo) i w sposób standardowy, powtarzalny, identyczny. Nurty subiektywizujące socjologii – kładą nacisk na zmienność – mała rola pojęcia instytucji. Nurty obiektywizujące socjologii – wielka rola dla pojedynczych instytucji. Panuje moda w socjologii i ek. na instytucjonalizowanie. Instytucja to powtarzalny sposób ujmowania w ramy działań społecznych ludzi, aprobowany sposób załatwiania spraw między ludźmi. Socjologia staje się instytucjonalna, gdy przyłącza wagę do tego co formalne i społecznie aprobowane. Rodzaje instytucji: 1. Formalne (są wyraźnie regulowane przez spisane przepisy) i nieformalne (są regulowane przez normy przyjęte zwyczajowo, ograniczanie do tej zbiorowości, w której się pojawiły). 2. Ze względu na dziedziny życia społecznego. ¨ ekonomiczne (regulują produkcję i konsumpcję) ¨ polityczne (związane z władzą, interesami publicznymi) ¨ wychowawcze (socjalizacja) ¨ kulturalne (przekazują, utrzymują, rozwijają dziedzictwo kult.) ¨ socjalne (załatwiają sprawy społ. ważna w odczuciu członków grupy) ¨ religijne (stosunek człowieka do sił wyższych)