Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Instrumenty polityki zwalczania bezrobocia
Instrumenty polityki zwalczania bezrobocia . instrumenty wpływające na zastosowanie wzrostu popytu na siłę roboczą ( tworzenie nowych miejsc pracy )zaliczamy do nich : subwencjonowanie płac i zatrudnienia tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach państwowych popieranie indywidualnej przedsiębiorczości roboty publiczne, płace interwencyjne działania pośrednio oddziaływujące na rynek dóbr i pieniądza wymuszanie postaw konsumpcji chroniących rodzinny rynek ( kupowanie polskich produktów ) instrumenty zmniejszające podaż siły roboczej wcześniejsze emerytury przedłużanie okresu kształcenia zawodowa służba wojskowa pozostawienie lub przedłużanie urlopów wychowawczych zmniejszanie liczby przepracowanych godzin ( skracanie czasu pracy) wydłużanie urlopów wypoczynkowych zmniejszanie godzin ponad wymiarowych zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy instrumenty ulepszające funkcję rynku pracy działania w zakresie porozumień narodowych w sprawie transferów pracy