Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Indeksy (17 stron)
INDEKSY GIEŁDOWE POLSKA I ŚWIAT Indeksy Giełdowe W związku z potrzebą oceny sytuacji na wtórnym rynku papierów wartościowych tzn. na giełdzie i w obrocie poza giełdowym pojawiła się konieczność określania dla każdego rynku syntetycznego wskaźnika, który odzwierciedlałby zmiany cen akcji na danej sesji. Nazywa się go wskaźnikiem rynku, indeksem giełdy bądź wskaźnikiem giełdy (ang. market index). Indeksy giełdowe pełnią następujące funkcje: wskaźniki koniunktury na danej giełdzie, ułatwiają monitorowanie zmian wartości kapitału na rynku, są odbiciem tendencji charakteryzujących daną gospodarkę, wykorzystywane są do prognozowania trendów, indeks giełdy może być traktowany również jako instrument finansowy, co ma znaczenie przy opcjach i kontraktach financial futures (instrumentach pochodnych). Dobry indeks giełdowy powinien spełniać następujące warunki: wskazywać jakie zaszły zmiany w cenach akcji (papierów wartościowych) na giełdzie w danym dniu w porównaniu do pewnego okresu podstawowego tzn. rosnąć, gdy rosną ceny większości akcji, a spadać, gdy spadają ceny większości akcji, opierać się na stosunkowo dużej liczbie akcji, reprezentujących przeważającą część akcji, którymi obraca się na danej giełdzie, nie zależeć od samych wartości akcji, a jedynie od zmian wartości, uwzględniać udziały akcji danej spółki w zbiorze wszystkich akcji, którymi się obraca na danej giełdzie. Liczba akcji w indeksie: indeks może uwzględniać wszystkie lub część akcjii notowanych na giełdzie, przykładowo: o indeksy WIG i WIRR obejmują wszystkie akcje odpowiednio rynku podstawowego i równoległego, natomiast WIG 20 tylko pewną ilośćo wybranych spółek rynku podstawowego, o NYSE (New York Stock Exchange) obejmuje wszystkie akcje giełdy nowojorskiej, czyli około 2.300, o DJIA (Dow Jones Industrial Average) z New York Stock Exchange obejmuje 30 spółek przemysłowych, o S&P 500 z New York Stock Exchange obejmuje 500 akcji, o FTSE 100 z giełdy londyńskiej, używany jako podstawa do zawierania transakcji opcyjnych i terminowych typu futures jest oparty na 100 akcjach, o Wilshire 5000 Equity Index obejmuje w zasadzie wszystkie akcje znajdujące się w obrocie w USA. wyróżniamy następujące sposoby ważenia akcji w indeksie: o ważenie wartością rynkową spółki (kapitalizacją - np. WIG). W tak konstruowanym indeksie większy wpływ na wartośćo indeksu mają spółki większe, czyli te o większej wartości rynkowej, o ważenie ceną akcji spółki (np. S&P 500), o jednakowa waga niezależnie od wartości spółki lub akcji (ang. unweighted market index) np. DJIA. W tym przypadku zakładamy, że w każdą akcję inwestujemy tą samą ilośćo pieniędzy. Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Indeks WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) - jest oficjalnym indeksem dla akcji notowanych na giełdzie; odzwierciedla on dochodowość inwestycji we wszystkie akcje znajdujące się w obrocie giełdowym Indeks MIDWIG - indeks tzw. “średniaków”, listę uczestników indeksu podaje giełda; do indeksu nie mogą wejść spółki WIG 20, NFI i spółki mające siedzibę zagraniczną Indeks WIG 20 - jest obliczany na podstawie cen akcji 20 spółek rynku podstawowego charakteryzujących się największą wartością rynkową i największym obrotem Indeks WIRR (W-wski Indeks Rynku Równoległego) - jest obliczany dla akcji wszystkich spółek rynku równoległego Indeks NIF - obliczany jest na podstawie kursów akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie publikują: Ceduła Giełdy Warszawskiej, Reuters, Bloomberg, Telerate, Bridge, Teletekst (TVP1, TVP2 i Telewizja Polonia) Formuła obliczania indeksów giełdowych polega na porównywaniu wartości rynkowej wszystkich spółek notowanych na giełdzie z ich wartością na sesji poprzedniej lub w dniu bazowym. Indeksy giełdowe na świecie. a) wskaźnik giełdowy w Nowym Jorku Dow Johnsa - jest średnim notowaniem pap.wart. 30 największych przedsiębiorstw amerykańskich. b) w odniesieniu do giełd niemieckich mamy do czynienia ze wskaźnikiem DAT, który dotyczy 30 największych przedsiębiorstw niemieckich. c) indeks giełdowy Finansal Tennes”s na giełdzie w Londynie. WIG20 Indeks cenowy, nie uwzględnia dochodów z tytułu dywidend, praw poboru. Indeks WIG20 jest instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Warszawskiej. Typ indeksu 20 spółek notowanych na rynku podstawowym (nie uczestniczą fundusze inwestycyjne). Data bazowa 16 kwietnia 1994 Wartość bazowa 1000,0 Kapitalizacja bazowa 136 322,90 zł Obliczanie indeksu Przed otwarciem sesji podawana jest na bieżąco tendencja indeksu (jego zmiana procentowa). Po otwarciu sesji (po godz. 10) ogłaszane są kursy otwarcia akcji. Gdy kursy otwarcia pozwolą wycenić co najmniej 65% portfela indeksu, podawana jest pierwsza oficjalna wartość indeksu na sesji - indeks otwarcia. Kolejne wartości podawane są co 30 sekund na podstawie kursów ostatnich transakcji, aż do zakończenia sesji. Po zakończeniu sesji ogłaszany jest kurs zamknięcia indeksu. Formuła obliczania indeksu M(t) WIG20(t) = ----------- * 1000,0 M(0) * K(t) M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji "t" M(0) - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym 16 kwietnia 1994 r. K(t) - współczynnik korygujący indeksu na sesji "t" Formuła uproszczona W okresie gdy nie występują zmiany kompozycji portfela, indeks WIG20 można obliczyć stosując uproszczoną formułę (wzór): M(t) WIG20(t) = ------- * WIG20(t-1) M(t-1) M(t-1) - kapitalizacja portfela indeksu na poprzedniej sesji WIG20(t-1) - wartość indeksu WIG20 na poprzedniej sesji Współczynnik korygujący K(t) Współczynnik korygujący K(t) wprowadzono w celu wyeliminowania wpływu zmian kompozycji portfela indeksu na poziom WIG20. K(0) = K(16.04.94) = 1,000000 Wyznaczanie współczynnika korygującego K(t) odbywa się podczas każdej zmiany kompozycji portfela indeksu. M(t') K(t+1) = ------- * K(t) M(t) M(t') - kapitalizacja portfela indeksu po zmianie kompozycji M(t) - kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą kompozycji K(t) - dotychczasowa wartość współczynnika korygującego K(t+1) - nowa wartość współczynnika korygującego, która będzie obowiązywać na następnej sesji Wykres indeksu WIG20 Od 10 grudnia 2001 do 10 grudnia 2002 Lista uczestników indeksu WIG20 po 20 grudnia 2002 (po korekcie kwartalnej) Lp. Spółka giełdowa Kod ISIN akcji Pakiet akcji 1 AGORA PLAGORA00067 407 2 AMICA PLAMICA00010 63 3 BIG PLBIG0000016 6 923 4 BPHPBK PLBPH0000019 129 5 BRE PLBRE0000012 177 6 BUDIMEX PLBUDMX00013 113 7 BZWBK PLBZ00000044 306 8 COMARCH PLCOMAR00012 79 9 COMPLAND PLCMPLD00016 73 10 DĘBICA PLDEBCA00016 61 11 KETY PLKETY000011 102 12 KGHM PLKGHM000017 2 056 13 ORBIS PLORBIS00014 378 14 PEKAO PLPEKAO00016 541 15 PGF PLMEDCS00015 89 16 PKNORLEN PLPKN0000018 2 533 17 PROKOM PLPROKM00013 176 18 SOFTBANK PLSOFTB00016 465 19 SWIECIE PLCELZA00018 236 20 TPSA PLTLKPL00017 3 509 Lista rezerwowa indeksu WIG20 Lp. Spółka giełdowa Kod ISIN akcji Pakiet akcji 1 INGBSK PLBSK0000017 13 2 KREDYTB PLKRDTB00011 303 3 NETIA PLNETIA00014 603 4 JELFA PLJELFA00015 36 5 ECHO PLECHPS00019 34 6 POLIFARBC PLPLFCS00018 194 MIDWIG Indeks cenowy, nie uwzględnia dochodów z tytułu dywidend i praw poboru. Liczba spółek co najwyżej 40 spółek notowanych na rynku podstawowym, równoległym lub wolnym (z wyłączeniem spółek uczestniczących w indeksie WIG20 oraz funduszy inwestycyjnych). Data bazowa 31 grudnia 1997 Wartość bazowa 1000,0 pkt. Kapitalizacja bazowa 233 753,60 zł Obliczanie indeksu Przed otwarciem sesji podawana jest na bieżąco tendencja indeksu (jego zmiana procentowa). Po otwarciu sesji (po godz. 10) ogłaszane są kursy otwarcia akcji. Gdy kursy otwarcia pozwolą wycenić co najmniej 65% portfela indeksu, podawana jest pierwsza oficjalna wartość indeksu na sesji - indeks otwarcia. Kolejne wartości podawane są co minutę na podstawie kursów ostatnich transakcji, aż do zakończenia sesji. Po zakończeniu sesji ogłaszany jest kurs zamknięcia indeksu. Formuła obliczania indeksu M(t) MIDWIG(t) = ---------- * 1000 M(0)*K(t) M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji "t" M(0) - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym 31 grudnia 1997 r. K(t) - współczynnik korygujący indeksu na sesji "t" Formuła uproszczona W okresie gdy nie występują zmiany kompozycji portfela, poziom indeksu MIDWIG na można obliczyć stosując uproszczoną formułę (wzór): M(t) MIDWIG(t) = ------- * MIDWIG(t-1) M(t-1) M(t-1) - kapitalizacja portfela indeksu na poprzedniej sesji MIDWIG(t-1) - wartość indeksu MIDWIG na poprzedniej sesji Współczynnik korygujący K(t) Współczynnik korygujący K(t) wprowadzono w celu wyeliminowania wpływu zmian kompozycji portfela indeksu na poziom MIDWIG K(0)=K(31.12.97)=1,000000 Wyznaczenie współczynnika korygującego K(t) odbywa się podczas każdej zmiany kompozycji portfela indeksu w oparciu o formułę (wzór): M(t') K(t+1) = ----- * K(t) M(t) M(t') - kapitalizacja portfela indeksu po zmianie kompozycji M(t) - kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą kompozycji K(t) - dotychczasowa wartość współczynnika porównywalności K(t+1) - nowa wartość współczynnika porównywalności, która będzie obowiązywać na następnej sesji Wykres indeksu MIDWIG Od 3 grudnia 2001 do 6 grudnia 2002 Lista uczestników po 20 grudnia 2002 (po korekcie) Lp. Spółka giełdowa Kod ISIN akcji Pakiet akcji 1 APATOR PLAPATR00018 45 2 CERSANIT PLCRSNT00011 76 3 ECHO PLECHPS00019 27 4 ELBUDOWA PLELTBD00017 82 5 FARMACOL PLFRMCL00066 91 6 GROCLIN PLINTGR00013 74 7 HANDLOWY PLBH00000012 99 8 INGBSK PLBSK0000017 18 9 JELFA PLJELFA00015 100 10 JUTRZENKA PLJTRZN00011 88 11 KREDYTB PLKRDTB00011 331 12 LPP PLLPP0000011 10 13 MOSTALEXP PLMSTEX00017 1 812 14 NETIA PLNETIA00014 1 187 15 OKOCIM PLOKOCM00018 201 16 OPTIMUS PLOPTTC00011 490 17 POLIFARBC PLPLFCS00018 362 18 ROLIMPEX PLRLMPX00012 678 19 SOKOLOW PLSOKLW00019 1 749 20 STERPRO PLSTRPR00014 158 21 STOMIL PLSTLOL00013 172 22 ZYWIEC PLZYWIC00016 15 TechWIG Indeks cenowy, nie uwzględnia dochodów z tytułu dywidend i praw poboru Liczba spółek Wszystkie spółki z Segmentu Innowacyjnych Technologii SiTech z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych. Dywersyfikacja udziałów W celu ograniczenia wpływu jednej spółki na indeks TechWIG, udział akcji jednej spółki jest ograniczany do 15%. Data bazowa 31 grudnia 1999 Wartość bazowa 1000,0 pkt Kapitalizacja bazowa 100 000,00 zł Obliczanie indeksu Przed otwarciem sesji podawana jest na bieżąco tendencja indeksu (jego zmiana procentowa). Po otwarciu sesji (po godz. 10) ogłaszane są kursy otwarcia akcji. Gdy kursy otwarcia pozwolą wycenić co najmniej 65% portfela indeksu, podawana jest pierwsza oficjalna wartość indeksu na sesji - indeks otwarcia. Kolejne wartości podawane są co 30 sekund na podstawie kursów ostatnich transakcji, aż do zakończenia sesji. Po zakończeniu sesji ogłaszany jest kurs zamknięcia indeksu.   Wykres indeksu TECHWIG Od 3 grudnia 2001 do 6 grudnia 2002 WIRR Indeks dochodowy, uwzględniający dywidendy i prawa poboru Liczba spółek 69 spółek (stan na 20.09.2002) Kryteria selekcji Spółki notowane na rynku podstawowym, równoległym lub wolnym, których łączna wartość powinna stanowić 1% kapitalizacji giełdowej W indeksie nie uczestniczą fundusze inwestycyjne oraz spółki uczestniczące w indeksie WIG. Udziały w indeksie Indeks ważony wartością rynkową notowanych akcji. Udział pojedynczej spółki jest ograniczony do 10% a jednego sektora do 30% wartości portfela indeksu Data bazowa Ostatnia sesja giełdowa w 1994 roku Wartość bazowa 1000,0 pkt. Kapitalizacja bazowa 301 401 700 zł Obliczanie indeksu Wartość otwarcia indeksu podawana jest o godzinie 11.30 na podstawie kursów jednolitych i kursów otwarcia akcji (zależnie od systemu notowań), o ile pozwalają one wycenić co najmniej 35% bieżącej kapitalizacji portfela indeksu Wartość zamknięcia indeksu obliczana jest po zakończeniu sesji i jest wartością dnia indeksu   Wykres indeksu WIRR Od 3 grudnia 2001 do 6 grudnia 2002 WIG Indeks dochodowy, uwzględniający dywidendy i prawa poboru Liczba spółek 79 spółek (stan na 12.11.2002) Kryteria selekcji Spółki notowane na rynku podstawowym, równoległym lub wolnym Giełdy (nie uczestniczą fundusze inwestycyjne), których łączna wartość rynkowa powinna stanowić 99% kapitalizacji giełdowej. Udziały w indeksie Indeks ważony wartością rynkową notowanych akcji. Udział pojedynczej spółki jest ograniczany do 10%, a jednego sektora do 30% wartości portfela indeksu Data bazowa Pierwsza sesja Giełdy Warszawskiej w dniu 16 kwietnia 1991 roku Wartość bazowa 1000,0 pkt. Kapitalizacja bazowa 57 140 000 zł Obliczanie indeksu Przed otwarciem sesji podawana jest na bieżąco tendencja indeksu (jego zmiana procentowa). Po otwarciu sesji (po godz. 10) ogłaszane są kursy otwarcia akcji. Gdy kursy otwarcia pozwolą wycenić co najmniej 65% portfela indeksu, podawana jest pierwsza oficjalna wartość indeksu na sesji - indeks otwarcia. Kolejne wartości podawane są co minutę na podstawie kursów ostatnich transakcji, aż do zakończenia sesji. Po zakończeniu sesji ogłaszany jest kurs zamknięcia indeksu. Wykres indeksu WIG Od 3 grudnia 2001 do 6 grudnia 2002 NFI Indeks cenowy funduszy inwestycyjnych, odpowiadający wartości rynkowej akcji otrzymanych z wymiany jednego Powszechnego Świadectwa Udziałowego NFI Liczba spółek 14 Kryteria selekcji Narodowe Fundusze Inwestycyjne Wagi (udziały) w indeksie Indeks ważony cenami Data bazowa 12 czerwiec 1997 roku, dzień pierwszego notowania akcji NFI na giełdzie Wartość bazowa 160,00 pkt Kapitalizacja bazowa 160,00 zł Obliczanie indeksu Przed otwarciem sesji podawana jest na bieżąco tendencja indeksu (jego zmiana procentowa). Po otwarciu sesji (po godz. 10) ogłaszane są kursy otwarcia akcji. Gdy kursy otwarcia pozwolą wycenić co najmniej 65% portfela indeksu, podawana jest pierwsza oficjalna wartość indeksu na sesji - indeks otwarcia. Kolejne wartości podawane są co 1,5 minuty na podstawie kursów ostatnich transakcji, aż do zakończenia sesji. Po zakończeniu sesji ogłaszany jest kurs zamknięcia indeksu. Formuła Indeks NIF można obliczyć stosując formułę (wzór): M(t) NIF(t) = -------------- * 160 M(0) * K(t) M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji "t" M(0) - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym (12 czerwca 1997) K(t) - współczynnik korygujący indeksu na sesji "t" (służy do wyeliminowania wpływu zmian kompozycji portfela na poziom indeksu; K(t) = 1) Formuła uproszczona W sytuacji braku operacji na akcjach NFI oraz zmian w składzie portfela indeksu można stosować poniższą formułę: NIF(t) = S P(i,t) P(i,t) - kurs akcji funduszu inwestycyjnego "i" na sesji "t"   Wykres indeksu NIF Od 3 grudnia 2001 do 6 grudnia 2002 Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) Jest to niewątpliwie najpopularniejszy indeks giełdowy na świecie. Charakteryzuje on nowojorską giełdę akcji, New York Stock Exchange. Jest to również najstarszy indeks giełdowy. Jego początki datują się na rok 1884. Regularnie DJIA jest obliczany od maja 1886 r. Wtedy opierał się na 12 spółkach. W 1916 r. rozszerzono liczbę uwzględnianych spółek do 20, a w 1928 r. do 30. Ta liczba spółek pozostała do dziś, z tym że co pewien czas akcje niektórych spółek są zastępowane akcjami innych spółek. Indeks Dow Jones Industrial Average oblicza się według następującego wzrou: DJIAt = ( ) gdzie: N = 30 ; DJIAt – wartość wskaźnika DJIA w okresie t ; Pit – cena akcji i-tej spółki w okresie t ; Dt – dzielnik przyjęty w okresie t. Jak widać z powyższego wzoru, indeks ten jest sumą cen akcji 30 spółek w danym okresie, skorygowaną za pomocą dzielnika. Jest to zatem indeks, w którym wagi odpowiadają cenom akcji. Indeks ten można obliczać w każdym momencie, ze względu na ciągłe zmiany cen akcji na giełdzie nowojorskiej. Jednak najważniejsze jest notowanie indeksu na zakończenie codziennej sesji. Potrzeba uwzględnienia dzielnika dt wynika przede wszystkim z tego, że czasem spółka, której akcje występują w indeksie, dokonuje podziału (splitu) akcji, jak również z tego, że czasem jakaś spółka zostaje zastąpiona w indeksie inną spółką. Inne indeksy Dowa – Jonesa Oprócz indeksu Dow Jones Industrial Average, mierzącego zmiany cen akcji najważniejszych spółek przemysłowych, podaje się notowania trzech innych indeksów Dowa – Jonesa. Ich konstrukcja jest taka sama jak DJIA, z tym że inna jest liczba uwzględnianych spółek oraz inny jest dzielnik. Indeksami tymi są: Dow Jones Transportation Average (DJTA), będący skorygowaną (za pomocą dzielnika) sumą cen akcji 20 spółek transportowych; Dow Jones Utilities Average (DJUA), będący skorygowaną (za pomocą dzielnika) sumą cen akcji 15 spółek użyteczności publicznej; Dow Jones Composite Average, będący skorygowaną (za pomocą dzielnika) sumą cen akcji 65 spółek uwzględnianych przy obliczaniu DJIA, DJTA, DJUA. Indeks Standard & Poor's 500 Również ten indeks charakteryzuje giełdę nowojorską. Jego historia rozpoczyna się w 1923 r., gdy Standard & Poor's Corporation opublikowała indeks akcji 233 spółek. W lutym 1957 r. lista ta została powiększona do 500 spółek. Ostatnio zawierała akcje 400 spółek przemysłowych, 40 spółek użyteczności publicznej, 20 spółek transportowych i 40 instytucji finansowych. Indeks Standard & Poor's 500 (S& P 500) określa się według następującego wzoru: SPt = ( )10 gdzie: N = 500 ; SPt – wartość indeksu Standard & Poor's 500 w okresie t ; wit – liczba akcji i-tej spółki znajdującej się na rynku w okresie t ; Pit – cena akcji i-tej spółki w okresie t ; wiB - liczba akcji i-tej spółki znajdującej się na rynku w okresie podstawowym. Przy tym jako okres podstawowy dla tego wskaźnika przyjęto lata 1941 – 1943, a więc wartości wiB oraz PiB są odpowiednio średnią liczbą akcji oraz średnią ceną akcji w tym okresie. Indeks ten interpretowany jest jako zmiana (w porównaniu z okresem podstawowym) wartości rynkowej spółek, których akcje są w nim uwzględnione.